Адлеиба, Асҭамыр Антон-иԥа

Асҭамыр Антон-иԥа Адлеиба (аур. Астамур Антонович Адлейба, 1960нанҳәамза 92018 ш.) — Аԥсны аҳҭны-қалақь Аҟәа ахадара аиҳабы (2005-2007).

АбиографиаПравить

АбараПравить