Аквадраттә метр

Аквадраттә метр (иааркьаҿны «М²»)[1] — аҟьаҟьара метриатə системаҿы, ашәага-зага ак.

АхьарҧшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005