Акәакьиаша

Акәакьиаша
Rectangle example.svg
Атааҵәара Orthotope
Ахкы Аҧшькәакь
Акәакьҟәа 4

Акәа́кьиаша[1] — аҧшькәакь, аиашатә акәакьҟәа амоу (90°).

АзгəаҭақəаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005