Анатуралтә ахыԥхьаӡара

Анатуралтә ахыԥхьаӡарақәа[1]

0123456789
Подмножества чисел

Ахыԥхьаӡарақәа 0–99Править

Акықәа-Жәабақәа Ҩажәақәа Ҩынҩажәақәа Хынҩажәақәа Ԥшьынҩажәақәа
0 Аноль 20 Ҩажәа 40 Ҩынҩажәа 60 Хынҩажәа 80 Ԥшьынҩажәа
1 Акы 21 Ҩажәи акы 41 Ҩынҩажәи акы 61 Хынҩажәи акы 81 Ԥшьынҩажәи акы
2 Ҩба 22 Ҩажәи ҩба 42 Ҩынҩажәи ҩба 62 Хынҩажәи ҩба 82 Ԥшьынҩажәи ҩба
3 Хԥа 23 Ҩажәи хԥа 43 Ҩынҩажәи хԥа 63 Хынҩажәи хԥа 83 Ԥшьынҩажәи хԥа
4 Ԥшьба 24 Ҩажәи ԥшьба 44 Ҩынҩажәи ԥшьба 64 Хынҩажәи ԥшьба 84 Ԥшьынҩажәи ԥшьба
5 Хәба 25 Ҩажәи хәба 45 Ҩынҩажәи хәба 65 Хынҩажәи хәба 85 Ԥшьынҩажәи хәба
6 Фба 26 Ҩажәи фба 46 Ҩынҩажәи фба 66 Хынҩажәи фба 86 Ԥшьынҩажәи фба
7 Бжьба 27 Ҩажәи бжьба 47 Ҩынҩажәи бжьба 67 Хынҩажәи бжьба 87 Ԥшьынҩажәи бжьба
8 Ааба 28 Ҩажәи ааба 48 Ҩынҩажәи ааба 68 Хынҩажәи ааба 88 Ԥшьынҩажәи ааба
9 Жәба 29 Ҩажәи жәба 49 Ҩынҩажәи жәба 69 Хынҩажәи жәба 89 Ԥшьынҩажәи жәба
10 Жәаба 30 Ҩажәи жәаба 50 Ҩынҩажәи жәаба 70 Хынҩажәи жәаба 90 Ԥшьынҩажәи жәаба
11 Жәеиза 31 Ҩажәи жәеиза 51 Ҩынҩажәи жәеиза 71 Хынҩажәи жәеиза 91 Ԥшьынҩажәи жәеиза
12 Жәаҩа 32 Ҩажәи жәаҩа 52 Ҩынҩажәи жәаҩа 72 Хынҩажәи жәаҩа 92 Ԥшьынҩажәи жәаҩа
13 Жәаха 33 Ҩажәи жәаха 53 Ҩынҩажәи жәаха 73 Хынҩажәи жәаха 93 Ԥшьынҩажәи жәаха
14 Жәиԥшь 34 Ҩажәи жәиԥшь 54 Ҩынҩажәи жәиԥшь 74 Хынҩажәи жәиԥшь 94 Ԥшьынҩажәи жәиԥшь
15 Жәохә 35 Ҩажәи жәохә 55 Ҩынҩажәи жәохә 75 Хынҩажәи жәохә 95 Ԥшьынҩажәи жәохә
16 Жәаф 36 Ҩажәи жәаф 56 Ҩынҩажәи жәаф 76 Хынҩажәи жәаф 96 Ԥшьынҩажәи жәаф
17 Жәибжь 37 Ҩажәи жәибжь 57 Ҩынҩажәи жәибжь 77 Хынҩажәи жәибжь 97 Ԥшьынҩажәи жәибжь
18 Жәаа 38 Ҩажәи жәаа 58 Ҩынҩажәи жәаа 78 Хынҩажәи жәаа 98 Ԥшьынҩажәи жәаа
19 Зеижә 39 Ҩажәи зеижә 59 Ҩынҩажәи зеижә 79 Хынҩажәи зеижә 99 Ԥшьынҩажәи зеижә

ШәкықәаПравить

ЗқьықәаПравить

АҿырԥшықәаПравить

АхьарԥшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005