«Хәажәкырамза» аревизиақәа рыбжьара аиԥшымзаара

нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
{{Акалендар|{{CURRENTYEAR}}|3}}
'''Хәажәкырамза́''', ''Хәажәкы́ра''<ref>В. А. Касланӡиа, «Аԥсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) [[Аԥсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа]]. [[Д. Гәлиа ихьӡ зху аԥсуаҭҵааратә институт]], [[Аҟәа]], 2005</ref>, ''Ма́рт'' — ахԥатәи амзазы акалендартәашықәс шықәсамза [[Иулиантәи амзар|Иулиани]] [[Григориани амзар|Григориани]] рамзар аҟны.
 
==Шәахәаԥш иара убас==