Аҟәа: различия между версиями

Нет изменений в размере ,  2 года назад
Нет описания правки
{{Акарточка анхарҭаҭыԥ
|астатус=Аҳҭнықалақь
|Атәыла=АҧсАԥс-Қырҭ
|zoom1=11}}
'''А́ҟәа''' ({{lang-ru|Сухум}}, {{lang-ka|სოხუმი}}) — [[АҧсныАԥсны]] иаҳҭнықалақьыуп. Аҟәа даара акрызхыҵуа қалақьыуп. Ҧасатәиԥасатәи Аҟәа- Диоскуриа ахьӡын. Уи иахьа амшын аҵаҟа иҵәахыуп, иҟоуп.
 
Аҟәа ақалақь статус 1848-тә шыҟәсантә иауит. Иара атәыла агәҭабжьаратәи хәҭаҿы, 107 км [[Урыстәыла|Урыстәылатә]] ҳәаҟнытә, [[Амшын Еиқәа|Еиқәамшын]] игаҟны иҟоуп. Аӡиасқәа [[Кьалашәыр]], [[Басла]], [[ХакьыҧсыХакьыԥсы]] ақалақь иалсны рцоит.
 
== Административ-территориалтә шара ==
Аҟәатәи араионқәа:
* ԥсҳәы
* Ҧсҳәы
* Иашыра (Ешыра)
* Гәымсҭа
* Иашҭхәа
* Баслаҭа
* АҧраАԥра (Гәма хәыҷы)
* Гәма
* Ӡыгәҭа (Ӡыхәҭа)
* Акаԥа
* Акаҧа
* Кьалашәыр
 
Аҟәа амилаҭтә аилазаара:
* [[АҧсуааАԥсуаа]] — (56,3 %)
* [[Аурысцәа]] — (16,9 %)
* [[Ашәамахьцәа]] — (12,7 %)
 
== Аҭоурых ==
Аиланхарҭақәа-агыларҭақәа раҧхьаӡараԥхьаӡа ақалақь территориаҟны ҵаҟатәи палеолит аамҭаҟны, 300-ҟа нызқь шықәса раҧхьараԥхьа рызцәырҵит.
 
АҭыҧантәиАҭыԥантәи аиланхарҭа ду Аҟәа аҭыҧаҭыԥ аҿы, х-шьхақәа (Иашҭәа, Бырца, Гәарда) ашьпаҿы VI-тә шә-шқ-ҿы И. иираӡа Милеттә барзен аҭуџьарцәа аколониа [[Диоскуриа]] (Диоскуриада) иршьаҭаиркит. Дара ақалақь ҩ-иашьцәа [[Диоскурцәа]] – Кастәари Поливдеки, ирхырҵеит.
 
== Агеографиа ==
Ақалақь атәыла агәҭабжьаратәи хәҭаҿы, 107 км [[Урыстәыла|Урыстәылатә]] ҳәаҟнытә, [[Амшын Еиқәа|Еиқәамшын]] игаҟны иҟоуп. Аӡиасқәа [[Кьалашәыр]], [[Басла]], [[ХакьыҧсыХакьыԥсы]] ақалақь иалсны рцоит.
 
== Атранспорт ==
Аҟәатәи ауаажәларратә транспорт [[Аҟәатә троллеибус|атроллеибуси]] автобуси имоуп. Ақалақь итранспорт хкы хада – троллеибусоуп. Автобустә маршрутқәа рацәа ауп.
 
==Ахьарԥшқәа==
==Ахьарҧшқәа==
{{reflist}}
 
{{АҧсныАԥсны ақалақьқәа}}
 
[[Акатегориа:Аҟәа| ]]
[[Акатегориа:АҧсныАԥсны ақалақьқәа]]