Аревизиақәа «Ақырҭуа бызшәа» рыбжьара аиԥшымзаара

Нет описания правки
'''Ақырҭуа бызшәа'''<ref>{{Аурыс-аԥсуа жәар (2016)|1|296}}</ref><ref>В. А. Касланӡиа, «аԥсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) [[Аԥсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа]]. [[Д. Гәлиа ихьӡ зху аԥсуаҭҵааратә институт]], [[Аҟәа]], 2005</ref>, '''Ақырҭшәа''' ({{lang-ka|ქართული ენა}}) — [[ақарҭвел бызшәа]],[[Қырҭтәыла]] ҳәынҭқарра бызшәас иамоуп.
 
== Ақырҭуа алфавит ==
Анонимный участник