Ҟанчели, Гиа Александр-иԥа

Гиа Александр-иԥа Ҟанчели (ақырҭ. გია ალექსანდრეს ძე ყანჩელი; нанҳәамза 101935 ш., Қарҭжьҭаарамза 22019 ш., Қарҭ) — ақырҭ композитори, аинструменталистеи.

Гиа Ҟанчели 2010