Ҟрым (укр. Крим, аҟрым. Qırım, Къырым; также — Ҟрымтәи адгьылбжьахала[1] укр. Кримський півострів, аҟрым. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы, ранее — Таврида (абырз. Ταυρίδα)) —

Ҟрымтәи адгьылбжьахала

АзгәаҭақәаПравить

  1. Касланӡиа В. А., «Аԥсуа-аурыс жәар», (аред. Џьонуа Б. Гь.) Аԥсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху аԥсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005