1 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «1 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 1 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

1 (акы)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 1.

1

АхьарԥшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аԥсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005