3 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «3 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 3 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

3 (хԥа́)[1] (иааркьаҿны «х.») — анатуралтә ахыԥхьаӡара 3.

3

АзгәаҭақәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005