70 (ахыҧхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «70 (ахыҧхьаӡара)». О других значениях см. 70 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

70 (хынҩажәижәаба́)[1]анатуралтә ахыҧхьаӡара 70.

70

АхьарҧшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005