Ари адаҟьа «8» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 8 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

8 (ааба) шықәсаиулиантәи амзар 8-тәи ашықәс ауп.

Азқьышықәсқәа: Ҳ. ҟ. I · I · II
Ашәышақәсқәа: Ҳ. ҟ. I · I · II
Ашықәсқәа: 5 · 6 · 7 
8
9 · 10 · 11


Ахҭысқəа

Ажьырныҳәамза

Жәабранмза

Хәажәкырамза

Мшаԥымза

Лаҵарамза

Рашәарамза

Ԥхынгәымза

Нанҳәамза

Цәыббрамза

Жьҭаарамза

Абҵарамза

Ԥхынҷкәынмза

Иит

Рыԥсҭазаара иалҵит

Азхьарԥшқәа