Ашьхарҟәыҭ
Pernis apivorus

Ашьхарҟәы́ҭ[1] (алаҭ. Pernis apivorus) - идуам аҵыс ахьшьқәа рҭаацәарантәи.

АзгəаҭақəаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005