Кәто́л (ақырҭ. კუტოლი) — Аԥсны, Очамчыра араион ақыҭа. Абжьуаа

Анхарҭаҭыԥ
Кәтол
Кәтол
Атәыла Аԥсны Аҳәынҭқарра Аԥсны Аҳәынҭқарра
Акоординатқәа 42°49′56″ ҩ. ҭ., 41°22′14″ мг. н.
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара  ҩык
Карта
Кәтол

Аланхо аредакциазура

Кәтол ақыҭа ахадара аредакциазура

Аҳабла аредакциазура

6 :

Шәахә. иара убас аредакциазура