Аҩӡба, Лев Арзаабеи-иԥа

Лев Аҩыӡба» аҿынтә еиҭа ишьҭиз)

Лев Арзаабеи-иԥа Аҩӡба — (аур. Лев Арзабеевич Авидзба; ажьырныҳәамза 11953 ш., Ешыра, Аԥснытәи АССРԥхынгәымза 252018 ш., Сҭампыл, Ҭырқәтәыла) — Аԥсны Жәлар Реизара адепутат (2007-2012 ш.), Аҟәа араион аиҳабы (1993-2003 ш.).

Аҩӡба, Лев Арзаабеи-иԥа


Азхьарԥшқәа аредакциазура