ЕшыраАԥсны ақыҭа Аҟәа араион аҿы.

Анхарҭаҭыԥ
Ешыра
Ешыра
ეშერა
Атәыла Аԥсны Аҳәынҭқарра (5)
Қырҭтәыла (188)
Акоординатқәа 43°2′2″ ҩ. ҭ., 40°55′50″ мг. н.
Ацентр агдыра 30 м
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара 2 130 ҩык
Асааҭтә зона UTC+3:00
Автомобильтә код ABH
Карта