Маркәыла (аур. Мерку́ла, ақырҭ. მერკულა) — Аԥсны, Очамчыра араион ақыҭа.

Ақыҭа
Маркәыла
Атәыла Аԥсны Аҳәынҭқарра (5)
Қырҭтәыла (188)
Акоординатқәа 42°45′15″ ҩ. ҭ., 41°27′48″ мг. н.
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара 4 281 ҩык
Карта

Аланхо аредакциазура

Маркәыла ақыҭа ахадара аредакциазура

Аҳабла аредакциазура

5 :

  1. Ахы уаа
  2. Лаҳаш
  3. Маркәыла
  4. Ҳаԥаҩ
  5. Џьыҟәмыр

Абара аредакциазура