Уатаԥ (аур. Отап, ақырҭ. ოტაფი) — ақыҭа Аԥсны аҿы ауп. Аԥсны аҳәынҭқарра, Очамчыра араион / Қырҭәыла, Очамчыра амуниципалитет ақыҭа.

Ақыҭа
Уатаԥ
Атәыла Аԥсны Аҳәынҭқарра (5)
Қырҭтәыла (188)
Акоординатқәа 42°55′18″ ҩ. ҭ., 41°32′43″ мг. н.
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара  ҩык
Асааҭтә зона UTC+3:00
Карта

Аланхо аредакциазура

Уатаԥ ақыҭа ахадара аредакциазура

Ажәлақәа аредакциазура

Абарҭ ажәлақәа Уатаԥ рынхоит:

Аҳабла аредакциазура

7 :

  • Адлеиаа-рхәы
  • Аҵута
  • Ашьанҵара
  • Мрамба
  • Кәыр-икәара аҳабла
  • Уатаԥ
  • Ҵлыхәмараа
  • Џьалиаа-рхәы (Џьанымаа рҳабла)

Абара аредакциазура