14 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «14 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 14 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

14 (жәи́ҧшь)[1]анатуралтә ахыҧхьаӡара 14.

14

АхьарҧшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005