20 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «20 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 20 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

20 (ҩажәа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 20.

20

АхьарԥшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005