45 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Ари адаҟьа «45 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 45 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

45 (ҩынҩажәи хәба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 45.

45

АхьарԥшқәаПравить