64 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «64 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 64 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

64 (хы́нҩажәи ҧшьба́)[1]анатуралтә ахыҧхьаӡара 64.

64

АхьарҧшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005