79 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «79 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 79 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

79 (хынҩажәи зеижә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 79.

79

АхьарԥшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005