81 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «81 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 81 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

81 (ԥшьынҩажәи акы)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 81.

81

АхьарԥшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005