83 (ахыҧхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «83 (ахыҧхьаӡара)». О других значениях см. 83 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

83 (ҧшьы́нҩажәи хҧа́)[1]анатуралтә ахыҧхьаӡара 83.

83

АхьарҧшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005