87 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «87 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 87 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

87 (ԥшьынҩажәи бжьба́)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 87.

87

АхьарԥшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005