90 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «90 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 90 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

90 (ԥшьынҩажәи жәаба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 90.

90

АхьарԥшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005