Ажьырныҳәамза́ 24 (Ажьырныҳәамза́ ҩажәи́ ԥшьба́), Ианва́р 24, Ажьырны́ҳәа 24григориантәи амзар 24 тәи амш ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 341 мшы (342 мшы ашықәс ду ала).

<< Ажьырныҳәамза >>
Ашә Аҩ Ах Аԥ Ахә Ас Амҽ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2023

Ахҭысқәа аредакциазура

Иит аредакциазура

Рыԥсҭазаара иалҵит аредакциазура