Ажьырныҳәамза́ 14 (Ажьырныҳәамза́ жәи́ԥшь), Ианва́р 14, Ажьырны́ҳәа 14григориантәи амзар 14 тәи амш ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 351 мшы (352 мшы ашықәс ду ала).

<< Ажьырныҳәамза >>
Ашә Аҩ Ах Аԥ Ахә Ас Амҽ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2024

Ажьырныҳәамза 14 – Ажьырныхәа – «Ажәытә» Ашықәс Ҿыц.

Рыԥсҭазаара иалҵит

аредакциазура