Ажьырныҳәамза́ 30 (Ажьырныҳәамза́ ҩажәижәаба́), Ианва́р 30, Ажьырны́ҳәа 30григориантәи амзар 30 тәи амш ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 335 мшы (336 мшы ашықәс ду ала).

<< Ажьырныҳәамза >>
Ашә Аҩ Ах Аԥ Ахә Ас Амҽ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2024

Ахҭысқәа аредакциазура

Иит аредакциазура

Рыԥсҭазаара иалҵит аредакциазура