Чачба, Қьалышь Аҳмаҭбеи Манча-иԥа

Қьалышь Аҳмаҭбеи Манча-иԥа Чачба (аҭыр. Keleş Bey Çaçba; 1747 ш., Сҭампыл, Османтәи аимпериалаҵарамза 21808 ш., Аҟәа, Аԥсны) — Аԥсны ампыҵакҩы (1780-1808).

Чачба, Қьалышь Аҳмаҭбеи Манча-иԥа
Аира 1747 ш.
Константинополь
Аԥсра лаҵарамза 2, 1808 ш.
Аҟәа
Аԥсыжра аҭыԥ Аҟәа
Атәылауаҩра Аԥсны аҳратәра
Адин Аԥсылманра(Ислам)
Ахаҵа/Аԥҳәыс Рабия-ханум Маршан
Ахәыҷқәа Шервашидзе, Сафарбей Келешбеевич,
Аслан-бей Шервашидзе,
Тахир-бей Чачба-Шервашидзе